Menu
  • Telefon +48 426581207

  • Komórka +48 606423379

  • E-mail e.kociuba@marea.pl

O nas

MAREA

Jesteśmy firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się w usługach w zakresie bezpiecznego stosowania chemikaliów, zwłaszcza wdrożeń i audytów u klienta z zagadnień dotyczących Rozporządzeń 1907/2006/WE (REACH), 1272/2008/WE (CLP) i przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym ADR.

Nasza oferta jest skierowana do producentów, dystrybutorów, importerów oraz dalszych użytkowników branży chemicznej w wypełnianiu nakładanych na nich obowiązków regulowanych przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

Zaufaj doświadczeniu

Gwarancją Państwa sukcesu jest nasze kilkunastoletnie doświadczenie w zagadnieniach bezpieczeństwa produktowego i tematach związanych z ADR oraz wiedza, którą sprawnie przekazujemy w trakcie szkoleń.