Menu
  • Telefon +48 426581207

  • Komórka +48 606423379

  • E-mail e.kociuba@marea.pl

Szkolenia

Niezależnie od przewożonych ilości towarów niebezpiecznych, Umowa ADR oraz Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nakładają na przedsiębiorcę obowiązek przeszkolenia wszystkich osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych.

Będą to więc m.in. osoby wykonujące załadunek, rozładunek, pakowanie czy przygotowanie dokumentacji transportowej, zarówno w przedsiębiorstwach wykonujących te operacje z zachowaniem pełnego obowiązku stosowania wymagań ADR (na tzw. „pełnym ADR-ze”) czy takie, które wykorzystują możliwe wyłączenia przepisów.

Podczas prowadzenia szkolenia stanowiskowego uwzględniamy ogólne wymagania podane w przepisach, ale również bierzemy pod uwagę specyfikę pracy danego przedsiębiorstwa oraz jego obowiązki wynikające z przepisów ADR.

Zapraszamy na szkolenia stanowiskowe ADR.

  • Obowiązek odbycia szkolenia stanowiskowego, szkolenia ogólnego, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa nakłada na osobę zaangażowaną w przewóz materiałów niebezpiecznych Umowa europejska ADR na podstawie przepisów działów: 1.3, 1.10, 8.2.3.
  • Obowiązkowi temu podlegają między innymi: kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR (np. przewożący materiały niebezpieczne na wyłączeniach).
  • Służymy również radą przewoźnikom, którzy wożą materiały niebezpieczne na wyłączeniach i chcą mieć pewność, ze wykonują te czynności zgodnie z przepisami ADR.